f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สูงกว่าตำแหน่งคนงาน (ตามวุฒิการศึกษา)
ลงวันที่ 20/09/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สูงกว่าตำแหน่งคนงาน (ตามวุฒิการศึกษา) 517 ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่สูงกว่าตำแหน่งคนงาน (ตามวุฒิการศึกษา) 259 ดาวน์โหลด

'