f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
กรมทางหลวง เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขไฟป่าและไฟไหม้สองข้างทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง พบเหตุโทรแจ้ง 1586
ลงวันที่ 21/02/2567
 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างฤดูแล้งและมักประสบปัญหาไฟป่า ไฟไหม้หญ้าสองข้างทางหลวง ทำให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางระหว่างขับขี่ยานพาหนะและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้ทางได้ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและไฟไหม้หญ้าสองข้างทางหลวง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟในการเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้สองข้างทางหลวงอย่างใกล้ชิดและเตรียมรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้ง ให้เข้มงวดกวดขันไม่ให้ผู้รับจ้างมีการจุดไฟเผาหญ้าและการเผาในที่โล่งอย่างเด็ดขาด

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า ในระหว่างขณะเกิดอัคคีภัยได้สั่งการให้หมวดทางหลวงในพื้นที่เข้าพื้นที่ดับไฟทันที พร้อมติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัยบริเวณสองข้างทางหลวง ตลอดจนสนับสนุนทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือดับไฟเมื่อได้รับการร้องขอ ซึ่งหลังจากนั้นจะทำการสำรวจ ตรวจสอบ รายงานความเสียหาย ข้อเสนอแนะ วิธีป้องกันและแก้ไข เพื่อบูรณะฟื้นฟูสองข้างทางหลวง ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาป่าหรือกระทำการใด ๆซึ่งก่อให้เกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เขตทางหลวง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางหลวง หากประชาชนพบเห็นไฟป่าหรือไฟไหม้สองข้างทางหลวง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


'