f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง ๙.๐๐ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.๑๘+๙๔๐ - กม.๒๑+๑๒๐ เป็นตอนๆ ตำบลฉลุงและตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (๑๐๖ ต้น) 17/05/2567 eb-สข1/34/2567 ลว.17 พ.ค..2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+940 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (110 ต้น) จำนวน 1 สายทาง 17/05/2567 eb-สข1/33/2567 ลว.17 พ.ค..2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 414 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง–ท่าท้อน ระหว่าง กม.10+000–กม.11+995 ตำบลน้ำน้อยและตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (112 ต้น) 16/05/2567 eb-สข1/32/2567 ลว. 16 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 งานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.6+500 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 2,060 อัน 13/05/2567 สข1/22/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 งานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.6+500 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 2,060 อัน 07/05/2567 สข1/22/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ที่ กม.1+664 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 สข1/21/2567 ลว.3 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ที่ กม.1222+395 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 สข1/20/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา กิจกรรมปรับปรุงป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4,43,408,414,4287 และ 4309 จังหวัดสงขลา จำนวน 90 ป้าย 03/05/2567 314/2567 ลว.28 พ.ค. 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 414 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง–ท่าท้อน ระหว่าง กม.2+750–กม.4+240 เป็นตอนๆ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (66 ต้น) จำนวน 1 สายทาง 02/05/2567 313/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0101 ตอน หาดใหญ่ - ปากช่อง ตอน 1 ระหว่าง กม.17+800 - กม.18+000 LT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 26/04/2567 สข1/32/2567 ลว.23 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.36+000 - กม.42+898 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 63,845 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 03/04/2567 สข1/29/2567 ลว. 17 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.18+440 - กม.22+870 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 4.430 กม. จำนวน 12 รายการ 17/04/2567 สข1/16/2567 ลว. 9 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.36+000 - กม.42+898 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 63,845 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 03/04/2567 คัดเลือก สข1/6/2567 ลว. 3 เม.ย.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย-คลองหวะ ตอน 2 ระหว่าง กม.1253+877-กม.1257+400 RT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 3.523 กม. จำนวน 12 รายการ 24/04/2567 สข1/33/2567 ลว 28 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1253+440 - กม.1256+521 LT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 3.081 กม. จำนวน 12 รายการ 22/04/2567 สข1/28/2567 ลว.16 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 282 รายการ