f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 จ้างเหมางานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ-เนินพิชัย ระหว่างกม.1236+590-กม.1249+359 เป็นตอนๆ 04/04/2562 311/-/62/118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
272 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่างกม.2+750-กม.24+315 25/03/2562 311/-/62/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
273 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ที่ กม.1272+869 (แยกบ้านควนเนียง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 19/03/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
274 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนวัดกลาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ที่ กม.121+225 14/03/2562 311/-/62/102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
275 จ้างเหมาบริการ 11/03/2562 311/-/62/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
276 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 07/03/2562 311/-/62/94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
277 จ้างเหมาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 43,408 18/02/2562 311/-/62/88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
278 จ้างเหมางานปะซ่อมผิวทาง ตอน ท่าชะมวง-ควนลัง 07/01/2562 311/-/62/76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
279 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,106 ต้น 28/01/2562 สข1/32/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
280 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง 29/11/2561 311/-/62/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
281 งานจ้างเหมาทำากรเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
282 งานจ้างเหมาทำการเสริืมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอนม คลองวง-ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 28/11/2561 สข1/35/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
283 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401,1402 ตอน พรุพ้อ–เนินพิชัย-คลองหวะ ระหว่าง กม.1249+100 – กม.1249+910 RT. ปริมาณงาน 10,455.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 28/11/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 271 ถึง 283 จาก 283 รายการ