f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักกิโลเมตรย่อยทางหลวง ในเส้นทางความรับผิดชอบของ ขท.สงขลาที่ 1 ปริมาณงาน 624 ต้น 07/11/2566 311/-/67/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
47 จ้างเหมาทำการปะซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ที่ กม.155+413 (บริเวณสามแยกบ้านเล) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/06/2566 66069236760 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 15/05/2566 311/45/66/118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
49 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับคอสะพานแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ระหว่าง กม.70+987 - กม.73+576 เป็นแห่งๆ จำนวน 2 รายการ 09/03/2566 66037167072 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
50 งานจ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ระหว่าง กม.1273+380 - กม.1273+510 กว้าง 5.50 ม. บริเวณไหล่ทางด้านขวา และ ระหว่าง กม.1273+380 - กม.1273+415 กว้าง 4.00 ม. บริเวณเลนในขวาทาง รวมปริมาณงาน 855.00 ตร.ม. 23/12/2565 65127435169 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
51 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง- ท่าท้อน ที่ กม.19+550 และ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ที่ กม.168+266 ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 112 เมตร) 16/01/2566 66017277277 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
52 จ้างเหมาทำการซ่อมต่อเติมหรือรื้อถอนอาคารป้อมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ที่ กม.154+453 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2566 66017093070 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
53 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง (Hight Mast) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1250+200 - กม.1250+400 ปริมาณงาน 4.00 ต้น 21/12/2565 65127380389 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
54 งานจ้างเหมาตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนลัง - หาดใหญ่ ระหว่าง กม.30+841 - กม.31+224 (ซ้ายทางและขวาทาง) 01/12/2565 65127010910 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/11/2565 311/60/66/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
56 จ้างเหมาตีเส้นและจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ระหว่าง กม.116+275 - กม.123+000 ระยะทาง 6.725 23/11/2565 65117433782 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
57 จ้างเหมาทำการปะซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ที่ กม.17+252 - กม.17+502 LT. (ทางคู่ขนาน) 10/11/2565 65117187862 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
58 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ที่ กม.2+400 LT.(ด้านซ้ายทาง) 09/11/2565 65117159910 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
59 งานจ้างเหมาทำการสร้างและซ่อมแซมบำรุงศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+100, กม.89+480, กม.90+320, กม.122+000 LT. (ด้านซ้ายทาง) 07/11/2565 65117116678 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
60 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ระหว่าง กม.1259+634 -กม.1262+663 เป็นแห่งๆ ปริมาณงาน 3 แห่ง จำนวน 5 รายการ 03/11/2565 สข1/15/2566 ลว 23 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 283 รายการ