f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการขุดลอกรางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0100 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม ระหว่าง กม.0+030 - กม.4+812 ปริมาณงาน 7,609.50 ลบ.ม. 31/10/2565 65107376475 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
62 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ระหว่าง กม.1+200 - กม.2+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง (400.00 เมตร) จำนวน 35 รายการ 28/10/2565 สข1/17/2566 ลว. 26 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
63 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง จำนวน 17 รายการ 27/10/2565 สข1/7/2566 ลว. 9 ธค. 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
64 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ระหว่าง กม.81+040 - กม.84+700 RT. ปริมาณงาน 35,008.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 27/10/2565 สข1/10/2566 ลว.21 ธ.ค.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
65 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา ระหว่าง กม.7+679 - กม.9+970 ปริมาณงาน 46,500 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 26/10/2565 สข1/13/2566 ลว. 23 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
66 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4208 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟบางกล่ำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+700 ปริมาณงาน 42,605 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 26/10/2565 สข1/14/2566 ลว 23 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
67 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0100 ตอน หาดใหญ่ - นาหม่อม ระหว่าง กม.1+050 - กม.6+820 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 251 ต้น) จำนวน 2 รายการ 26/10/2565 สข1/16/2566 ลว 23 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
68 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองหวะ-ควนหิน ระหว่าง กม.15+000 - กม.16+770 ปริมาณงาน 39,640 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 26/10/2565 สข1/12/2566 ลว. 22 ธันวาคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
69 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ-เกาะยอ ระหว่าง กม.130+045 - กม.131+685 ปริมาณงาน 33,397.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 26/10/2565 สข1.11.2566 ลว.21 ธ.ค.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
70 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ตอน 2 ระหว่าง กม.93+965 - กม.98+900 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 112 ต้น) จำนวน 2 รายการ 25/10/2565 สข1/5/2566 ลว. 9 ธค. 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
71 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ตอน 3 ระหว่าง กม.102+145 - กม.111+105 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 103 ต้น) จำนวน 2 รายการ 25/10/2565 สข1/6/2566 ลว. 9 ธค. 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
72 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.81+050 - กม.84+165 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 90 ต้น) จำนวน 2 รายการ 25/10/2565 สข1/4/2566 ลว. 9 ธ.ค.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
73 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย – คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง จำนวน 17 รายการ 17/10/2565 65107155217 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
74 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย – คลองวง ระหว่าง กม.1+735 - กม.2+550 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง จำนวน 17 รายการ 17/10/2565 65107155217 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
75 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนหิน-สงขลา ระหว่าง กม.23+775 - กม.25+175 ปริมาณงาน 29,790.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 03/10/2565 สข1/3/2566 ลว. 30 พ.ย.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 283 รายการ