f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทาสีราวสะพานในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอนคลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.2+550 - กม.21+296 ปริมาณงาน 5,881.40 ตร.ม. จำนวน 9 แห่ง 24/01/2565 311/-/65/76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
92 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ตอน 1 ระหว่าง กม.71+200 -กม.76+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง(53.00 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 20/01/2565 65017240357 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
93 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 2 ที่ กม.148+411 (แยกบ่อป่า) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 20/01/2565 eb-สข1/30/2565 ลว.26 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
94 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย-คลองหวะ ระหว่าง กม.1254+665-กม.1257+420 LT. เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง(แบบกิ่งเดี่ยว 71 ต้น) จำนวน 2 รายการ 19/01/2565 65017169197 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
95 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 18/01/2565 eb-สข1/32/2565 ลว.26 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
96 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ที่ กม.132+311 (แยกบ่อแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 18/01/2565 eb-สข1/31/2565 ลว.26 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
97 จ้างเหมาทาสีราวสะพานในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย-คลองหวะ ระหว่าง กม.1252+597 - กม.1253+081 และทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่าง กม.19+464.5 - กม.19+849.5 06/01/2565 311/-/65/60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
98 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง-ควนลัง ระหว่าง กม.24+135- กม.25+809 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 38 รายการ 04/01/2565 eb-สข1/28/2565 ลว.18 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
99 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.7+250 - กม.8+545 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 56 รายการ 04/01/2565 eb-สข1/27/2565 ลว.18 ม.ค.2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
100 งานจ้างเหมาทาสีราวสะพานในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองหวะ - ควนหิน ที่ กม.1+523 ปริมาณงาน 3,168.00 ตร.ม. 04/01/2565 311/-/65/57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
101 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ – ทุ่งหวัง ตอน 2 ที่ กม.178+090 (แยกอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 111.00 ตร.ม.) จำนวน 8 รายการ 23/12/2564 สข1/23/2565 ลว.23 ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
102 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ระหว่าง กม.1266+500 - กม.1267+900 ปริมาณงาน 30,067.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 22/12/2564 สข1/18/2565 ลว.22 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
103 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.5+815 - กม.9+350 RT. เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 25,945.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 22/12/2564 สข1/19/2565 ลว.22 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
104 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง-สงขลา ตอน 2 ที่ กม.7+829 (แยกสวนตูล) และ ที่ กม.8+429 (แยกเกาะถ้ำ) ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 2 รายการ 22/12/2564 สข1/20/2565 ลว 22 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
105 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+100 (แยกรับแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 21/12/2564 eb-สข1/26/2565 ลว.28 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 283 รายการ