f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1501 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 311/45/62/70 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1502 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 311/60/62/69 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1503 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 311/45/62/68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1504 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 311/60/62/67 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1505 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 311/40/62/66 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1506 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2562 311/35/62/64 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1507 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 311/45/62/62 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1508 จ้างเหมารื้อถอนเสาตอม่อสะพานลอยคนเดินข้าม 14/01/2562 311/-/62/61 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1509 ซื้อวัสดุยานพาหะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2562 311/30/62/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1510 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 311/60/62/60 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1511 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 311/60/62/59 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1512 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/01/2562 311/60/62/58 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1513 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2561 311/60/62/57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1514 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 311/-/62/56 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1515 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2561 311/60/62/54 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1,501 ถึง 1,515 จาก 1,544 รายการ