f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง ๙.๐๐ เมตร ทางหลวงหมายเลข ๔๒๘๗ ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.๑๘+๙๔๐ - กม.๒๑+๑๒๐ เป็นตอนๆ ตำบลฉลุงและตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (๑๐๖ ต้น) 11/06/2567 eb-สข.1/34/2567 ลว.17 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
17 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.17+000 - กม.18+940 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (110 ต้น) จำนวน 1 สายทาง 11/06/2567 eb-สข.1/33/2567 ลว.17 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 414 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง–ท่าท้อน ระหว่าง กม.10+000–กม.11+995 ตำบลน้ำน้อยและตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (112 ต้น) 11/06/2567 eb-สข.1/32/2567 ลว.16 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 14/05/2567 311/45/67/158 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
20 จ้างเหมาบริการ 09/05/2567 311/-/67/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/05/2567 311/40/67/156 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/05/2567 311/60/67/155 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
23 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ,เสาไฟสัญญาณกระพริบ ,เสาป้ายจราจรและขอบคันหิน กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน งท - 4908 สงขลา ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ,เสาไฟสัญญาณกระพริบ ,เสาป้ายจราจรและขอบคันหิน เกาะกลาง ในทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควนหิน - เขารูปช้าง 09/05/2567 311/-/67/157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/05/2567 311/45/67/154 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/05/2567 311/60/67/153 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/05/2567 311/45/67/152 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
27 งานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.6+500 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 2,060 อัน 07/05/2567 สข1/22/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
28 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ที่ กม.1+664 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 สข1/21/2567 ลว.3 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
29 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ที่ กม.1222+395 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 สข1/20/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
30 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 01/05/2567 311/35/67/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,544 รายการ