f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย-คลองหวะ ตอน 2 ระหว่าง กม.1253+877-กม.1257+400 RT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 3.523 กม. จำนวน 12 รายการ 07/05/2567 สข1/33/2567 ลว 28 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
47 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 23/04/2567 311/35/67/144 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
48 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุ สข1/ข1/ง/2567 22/04/2567 สข1/ข1/ง/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
49 ประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด สข1/ข1/ง/2567 05/06/2567 สข1/ข1/ง/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
50 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1253+440 - กม.1256+521 LT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 3.081 กม. จำนวน 12 รายการ 03/05/2567 สข1/28/2567 ลว.16 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
51 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11700 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.9+055 - กม.10+175 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 37 รายการ 03/05/2567 สข1/27/2567 ลว.16 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
52 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11800 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.28+420 - กม.28+979 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 46 รายการ 03/05/2567 สข1/26/2567 ลว.26 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 19/04/2567 311/35/67/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
54 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน หาดใหญ่ - ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.11+900 - กม.34+200 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (กิ่งเดี่ยว 101 ต้น) 26/04/2567 สข1/25/2567 ลว.15 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
55 จ้างซ่อมหลักนำทางและหลักกิโลเมตร กรณีบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82 - 9838 สงขลา ชนหลักนำทางและหลักกิโลเมตร ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอนม่วงงาม - ทุ่งหวัง ที่กม.144+000 ด้านขวาทาง 18/04/2567 311/-/67/142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
56 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 18/04/2567 311/35/67/141 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 18/04/2567 311/30/67/83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
58 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - ม่วงงาม ตอน 3 ระหว่าง กม.121+540 - กม.123+030 จ.สงขลา ปริมาณงาน 29,011 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 30/04/2567 สข1/31/2567 ลว 17 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
59 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา ปริมาณงาน 4,978 อัน 25/04/2567 สข1/18/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
60 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอนม่วงงาม - ทุ่งหวัง ตอน 5 ระหว่าง กม.161+163 - กม.162+190 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2567 สข1/14/2567 ลว 9 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,544 รายการ