f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/03/2567 311/60/67/134 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
77 ซื้อวัสดุเกษตร 28/03/2567 311/70/67/133 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/03/2567 311/60/67/132 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน 27/03/2567 311/40/67/131 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 26/03/2567 311/60/67/130 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
81 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.19+500 - กม.22+200 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 280 ต้น และกิ่งคู่ 34 ต้น รวม 314 ต้น) จำนวน 4 รายการ 09/04/2567 สข1/3/2567 ลว.3 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
82 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา ตอน 1 ระหว่าง กม.4+392 - กม.7+615 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 90 ต้น) จำนวน 3 รายการ 09/04/2567 สข1/5/2567 ลว.3 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
83 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ตอน 4 ระหว่าง กม.1247+115 - กม.1249+085 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 104 ต้น จำนวน 3 รายการ) 09/04/2567 สข1/10/2567 ลว.8 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
84 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.22+200 - กม.24+315 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 218 ต้น และกิ่งคู่ 21 ต้น รวม 239 ต้น) จำนวน 4 รายการ 09/04/2567 สข1/4/2567 ลว.3 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
85 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.15+800 - กม.19+500 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 370 ต้น และกิ่งคู่ 30 ต้น รวม 400 ต้น) จำนวน 4 รายการ 09/04/2567 สข1/2/2567 ลว.3 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
86 จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในเส้นทางความรับผิดชอบของ ขท.สงขลาที่ 1 25/03/2567 311/67/129 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
87 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 21/03/2567 311/35/67/127 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
88 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 21/03/2567 311/35/67/127 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/03/2567 311/60/67/126 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/03/2567 311/60/67/124 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,544 รายการ