f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างซ่อมเสาไฟสัญญาณกระพริบเหลืองและเสาป้ายจราจร กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน งค - 9809 สงขลา ชนเสาไฟสัญญาณกระพริบเหลืองและเสาป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 407 ตอยควนหิน - สงขลา ที่ กม.24+975 13/03/2567 311/-/67/119 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
92 ซื้อวัสดุเกษตร 13/03/2567 311/70/67/118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
93 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 13/03/2567 311/30/67/70 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
94 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 04/03/2567 311/30/67/68 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
95 ซิ้อวัสดุไฟฟ้า 05/03/2567 311/45/67/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
96 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 05/03/2567 311/35/67/117 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
97 วัสดุก่อสร้าง 04/03/2567 311/60/67/111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
98 วัสดุสำนักงาน 04/03/2567 311/40/67/115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
99 งานปรับปรุงความปลอดภัยราวสะพานกลับรถป้องกันอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตกสะพานกลับรถเกือกม้า ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ที่ กม.๑+๕๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๔ รายการ 29/02/2567 สข1/1/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
100 ซื้อวัสดุเกษตร 01/03/2567 311/70/67/109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
101 ซื้อวัสดุเกษตร 01/03/2567 311/70/67/109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
102 ซื้อวัสดุสำนักงาน 01/03/2567 311/40/67/110 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
103 ซื้อวัสดุอื่นๆ 28/02/2567 311/85/67/108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
104 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/02/2567 311/35/67/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/02/2567 311/60/67/100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,543 รายการ