f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าระโนด ตอน 2 ระหว่าง กม.2+385 - กม.2+664 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 18 ต้น ) จำนวน 2 รายการ 14/03/2563 สข1/7/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
137 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๔๐๒ ตอน เนินพิชัย – คลองหวะ ตอน 5 ระหว่าง กม.๑๒๕๗+๘๔๐ – กม.๑๒๕๘+๖๔๒, ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หาดใหญ่ – นาหม่อม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๙๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน คลองหวะ – ควนหิน ระหว่าง กม.๐+๙๔๐ – กม.๑+๗๓๐ ปริมาณงาน1 แห่ง (ปริมาณงาน 74.00 ต้น, ปริมาณงาน 8.00 ชุด) จำนวน 6 รายการ 19/03/2563 สข1/26/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
138 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คอลงหวะ ตอน2 ที่ กม.1250+015 (แยกท่าท้อน) ปริมาณงาน 1 แห่ง (High Mast 8 ดวงโคม จำนวน 12 ต้น จำนวน 3 รายการ 13/03/2563 สข1/9/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
139 งานจ้างเหมาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ- พังลา ตอน 1 ระหว่าง กม.1259+400 – กม.1266+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง (6,016 ตร.ม.) จำนวน 2 รายการ 13/03/2563 สข1/14/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
140 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร(งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.157+400 - กม.159+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( แบบกิ่งเดี่ยว 93 ต้น) จำนวน 2 รายการ 12/03/2563 สข1/6/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
141 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 3 ที่ กม.157+200 (แยกท่าเสา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 สข1/5/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
142 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ตอน 2 ที่ กม.1264+856 (แยกพรุค้างคาว) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ 12/03/2563 สข1/8/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
143 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ –เนินพิชัย ตอน 2 ที่ กม.1240+483 (แยกบางกล่ำ) และที่ กม.1244+664 (แยกคลองนกกระทุง) ปริมาณงาน 2 แห่ง (High Mast 8 ดวงโคม จำนวน 8 ต้น) จำนวน 3 รายการ 12/03/2563 สข1/11/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
144 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ตอน 1 ที่ กม.166+528 (แยกโรงพยาบาลสงขลา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 สข1/12/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
145 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ตอน 6 ที่ กม.1258+642 (แยกคลองหวะ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 สข1/10/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
146 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 09/03/2563 สข1/3/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
147 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวง ที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ 09/03/2563 สข1/4/2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
148 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.10+103 - กม.11+860 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,140.00 เมตร) จำนวน 1 รายการ 02/03/2563 สข1/13/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
149 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (แบตเตอรี่) งานเงินทุนฯ 25/02/2563 สข1/ข2/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
150 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (ยาง, เศษเหล็ก และถังเปล่าน้ำมันหล่อลื่น) งานเงินทุนฯ 25/02/2563 สข1/ข1/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 136 ถึง 150 จาก 160 รายการ