f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองหวะ - ควนหิน ระหว่าง กม.9+325 - กม.16+385 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 184 ต้น 23/12/2564 eb-สข1/22/2565 ลว.23 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
62 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.1254+665 - กม.1257+420 LT. เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 71 ต้น) จำวน 2 รายการ 23/12/2564 eb-สข1/21/2565 ลว23 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
63 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าระโนด ระหว่าง กม.0+200-กม.1+550 ปริมาณงาน 25,774.00 ตร.ม.จำนวน 6 รายการ 14/12/2564 eb-สข1/5/2565 ลว.14 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
64 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0201 ตอนปากระวะ-สทิงพระ ระหว่าง กม.123+030-กม.124+925 ปริมาณงาน 36,428.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 14/12/2564 eb-สข1/6/2565 ลว.14 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
65 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่าง กม.12+145-กม.15+050 RT. ปริมาณงาน 32,125.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 14/12/2564 eb-สข1/4/2565 ลว.14 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
66 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่าง กม.4+690 -กม.9+971 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 200 ต้น จำนวน 2 รายการ 02/12/2564 eb-สข1/2/2565 ลว.2 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
67 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.ทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง-ควนลัง ระหว่าง กม.12+205 -กม.15+495 ปริมาณงาน 188 ต้น จำนวน 2 รายการ 02/12/2564 eb-สข1/1/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
68 ขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวง 10/09/2564 สข1/ข2/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
69 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 107 รายการ ที่ สข.1/ข1/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 30/03/2564 สข1/ข1/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
70 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด(เครื่องตัดหญ้า)งานเงินทุน 10/02/2564 สข1/ข2/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
71 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (เครื่องตัดหญ้า) งานเงินทุนฯ จำนวน 18 รายการ 16/12/2563 สข.1/ข1/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
72 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลช 408 ตอนควบคุม 0201 ตอน ปากระวะ - สทิงพระ ตอน 4 ระหว่าง กม.86+800 - กม.88+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 36 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 eb-สข1/28/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
73 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ – ทุ่งหวัง ตอน 2 ระหว่าง กม.176+155 - กม.177+415 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งคู่ 36 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 eb-สข1/26/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
74 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0101 ตอน น้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.1+766 - กม.2+116 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 42 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 eb-สข1/25/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
75 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0203 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ตอน 5 ระหว่าง กม.169+200 - กม.169+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง (แบบกิ่งเดี่ยว 20 ต้น) จำนวน 2 รายการ 18/11/2563 eb-สข1/27/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 160 รายการ