f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา 1 แห่ง (งานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1) 15/10/2563 eb-สข1/4/2564 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
92 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 3 ระหว่าง กม.135+200 – กม.138+715 RT. ปริมาณงาน 35,836.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 30/10/2563 eb-สข1/7/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
93 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.127+130 – กม.128+525 ปริมาณงาน 30,417.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 30/10/2563 eb-สข1/6/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
94 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0102 ตอน ควนหิน – สงขลา ระหว่าง กม.22+350 – กม.23+775 ปริมาณงาน 30,311.000 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 30/10/2563 eb-สข1/5/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
95 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๔ ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง – ท่าท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.16+275 – กม.17+380 RT. และ ระหว่าง กม.17+060 – กม.17+380 RT. (ทางคู่ขนาน) ปริมาณงาน 18,245.00 ตร.ม. จำนวน 9 รายการ 30/10/2563 eb-สข1/11/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
96 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองหวะ – ควนหิน ระหว่าง กม.10+710 – กม.12+260 ปริมาณงาน 33,273.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 30/10/2563 eb-สข1/10/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
97 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ตอน 1 ระหว่าง กม.149+000 – กม.151+725 RT. ปริมาณงาน 28,682.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 30/10/2563 eb-สข1/8/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
98 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ตอน 1 ระหว่าง กม.1271+325 – กม.1273+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 27 รายการ 14/10/2563 สข1/2/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
99 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ – เกาะยอ ระหว่าง กม.156+850 – กม.158+160 RT. ปริมาณงาน 18,035.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 30/10/2563 สข1/3/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
100 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7– 8) แขวงทางหลวงสงขลาที่๑ จ.สงขลา 1 แห่ง 06/10/2563 eb-สข1/2/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
101 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1 - 2) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา 1 แห่ง 06/10/2563 eb-สข1/1/2564 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
102 ขายทอดตลาดเครื่องจักชำรุด (งานงบประมาณ) 27/08/2563 สข.1/ข3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
103 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 27/08/2563 สข1/ข3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
104 งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตอาคารบ้านพักเรือนแถว สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2563 eb-สข1/43/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
105 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ระหว่าง กม.154+360 - กม.155+093 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 15/05/2563 eb-สข1/44/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 160 รายการ