f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/05/2567 311/67/159 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 14/05/2567 311/45/67/158 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
3 จ้างเหมาบริการ 09/05/2567 311/-/67/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/05/2567 311/40/67/156 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/05/2567 311/60/67/155 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
6 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ,เสาไฟสัญญาณกระพริบ ,เสาป้ายจราจรและขอบคันหิน กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน งท - 4908 สงขลา ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ,เสาไฟสัญญาณกระพริบ ,เสาป้ายจราจรและขอบคันหิน เกาะกลาง ในทางหลวงหมายเลข 407 ตอนควนหิน - เขารูปช้าง 09/05/2567 311/-/67/157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/05/2567 311/45/67/154 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/05/2567 311/60/67/153 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/05/2567 311/45/67/152 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
10 งานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.6+500 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 2,060 อัน 13/05/2567 สข1/22/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
11 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ที่ กม.1+664 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 สข1/21/2567 ลว.3 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
12 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ที่ กม.1222+395 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 สข1/20/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
13 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 01/05/2567 311/35/67/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา กิจกรรมปรับปรุงป้ายบอกทาง ป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4,43,408,414,4287 และ 4309 จังหวัดสงขลา จำนวน 90 ป้าย 28/05/2567 314/2567 ลว.28 พ.ค. 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
15 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 414 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) สูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง–ท่าท้อน ระหว่าง กม.2+750–กม.4+240 เป็นตอนๆ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (66 ต้น) จำนวน 1 สายทาง 27/05/2567 313/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 405 รายการ