f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานป้ายข้างทางบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0101 ตอน หาดใหญ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.9+000 - กม.18+267 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากช่อง - จะนะ ระหว่าง กม.18+267 - กม.33+750 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 249 ตร.ม. 09/05/2567 สข1/13/2567 ลว 9 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
47 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยกทุ่งหวัง - สงขลา ระหว่าง กม.0+175 - กม.1+376 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 สข1/17/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
48 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ปี 2567 รหัสงาน 33210 งานป้ายข้างทางบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1218+664 - กม.1249+359 (เป็นตอนๆ) จ.สงขลา ปริมาณงาน 370.00 ตร.ม. 09/05/2567 สข1/12/2567 ลว. 9 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
49 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บน ทล. 407 ตอน ควนหิน - เขารูปช้าง ระหว่าง กม.21+000 - กม.21+915 ทล. 408 ตอนม่วงงาม - ทุ่งหวัง ระหว่าง กม.168+140 - กม.168+510 และทล.414 ตอนน้ำกระจาย - คลองวง ระหว่าง กม.0+095 - กม.0+638 (บริเวณแยกน้ำกระจาย) จ.สงขลา ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2567 สข1/11/2567 ลว.8 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
50 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.10+768 - กม.12+145 จ.สงขลา ปริมาณงาน 30,340 ตร.ม. 09/05/2567 สข1/15/2567 ลว. 9 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
51 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ระหว่าง กม.1265+040 - กม.1266+500 จ.สงขลา ปริมาณงาน 29,840 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 13/05/2567 สข1/19/2567 ลว.13 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/04/2567 311/45/67/136 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 02/04/2567 311/60/67/135 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
54 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ตอน 5 ระหว่าง กม.1234+925 - กม.1236+500 RT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 1.575 กม. 07/05/2567 สข1/8/2567 ลว.7 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
55 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.1231+100 - กม.1233+100 LT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 2.000 กม. จำนวน 12 รายการ 07/05/2567 สข1/7/2567 ลว.7 พ.ค. 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
56 ตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ระหว่าง กม.1267+900 - กม.1269+588 จ.สงขลา ปริมาณงาน 1.688 กม. 07/05/2567 สข1/9/2567 ลว.7 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
57 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.1238+100 - กม.1240+200 LT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 2.100 กม. 07/05/2567 สข1/6/2567 ลว.7 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
58 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.1219+000 - กม.1220+700 RT. จ.สงขลา ปริมาณงาน 1.700 กม. 17/05/2567 สข1/30/2567 ลว. 17 พฤษภาคม 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
59 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ.สงขลา 1 แห่ง 15/05/2567 สข1/24/2567 ลว.15 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
60 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จ. สงขลา 1 แห่ง 14/05/2567 สข1/23/2567 ลว.14 พ.ค.2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 413 รายการ