f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 19/02/2567 311/30/67/64 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
92 จ้างเหมาบริการ 02/02/2567 311/-/67/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
93 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 16/02/2567 311/45/67/104 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
94 ซื้อใช้ผลิตฝาบ่อพัก ทางหลวงหมายเลข 407,408,4309 16/02/2567 311/60/67/102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
95 จ้างซ่อมเสาป้ายจราจร กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน งข - 4404 สงขลา ชนเสาป้ายจราจร ตอน คลองวง - ท่าท้อน ที่กม.12+000 16/02/2567 311/67/103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 07/02/2567 311/45/67/99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
97 จ้างซ่อมเสาป้ายจราจร กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน งข - 3046 สงขลา ชนเสาป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอนปากระวะ - สทิงพระ ที่ กม.88+725 เกาะกลาง 09/02/2567 311/-/67/101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/02/2567 311/60/67/97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
99 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 05/02/2567 311/30/67/57 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
100 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 01/02/2567 311/35/67/95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 31/01/2567 311/35/67/94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
102 จ้างเหมาบริการ (ทำเบาะ) 30/01/2567 311/30/67/56 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/01/2567 311/60/67/93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
104 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กล - 9422 สงขลา ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอนสทิงพระ - เกาะยอ ที่กม.158+000 ร่องกลาง 29/01/2567 311/-/67/91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
105 จ้างเหมาบริการ (ทำเบาะ) 29/01/2567 311/-/67/10 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 413 รายการ