f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29/01/2567 311/60/67/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
107 ซื้อวัสดุเกษตร 29/01/2567 311/70/67/92 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
108 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 24/01/2567 311/35/67/86 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
109 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 18/01/2567 311/30/67/51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
110 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 16/01/2567 311/30/67/49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 31/01/2567 311/60/67/85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
112 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 15/01/2567 311/35/67/09 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 09/01/2567 311/45/67/81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 08/01/2567 311/45/67/80 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
115 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่และต้นไม้ กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย - 1265 สงขลา เฉี่ยวชนกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน - 1020 สงขลา ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองหวะ - พังลา ที่กม.1260+000 05/01/2567 311/-/67/79 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
116 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและเสาป้ายจราจร กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขต - 1241 สงขลา ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและเสาป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง - ท่าท้อน ที่กม.17+380 ด้านขวาทาง 04/01/2567 311/-/67/78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 04/01/2567 311/60/67/75 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 04/01/2567 311/35/67/76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
119 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 04/01/2567 311/30/67/45 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
120 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 04/01/2567 311/30/67/44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 413 รายการ