แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ลงวันที่ 01/04/2567

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 108 ดาวน์โหลด

'