แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุพัชรธรรม โครงการจิตอาสา กำลังใจพัชรธรรม
ลงวันที่ 08/06/2565
เวลา 07.00 น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี
มอบหมายให้ นายสุวิชัย นวลฉวี รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
นายประกาศ พุ่มสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
และนางสาวศุภัคชญา โมลิโต ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุพัชรธรรม
โครงการจิตอาสา กำลังใจพัชรธรรม
ณ วัดนพวงศาราม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

'