วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
ลงวันที่ 12/01/2562

           เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงปัตตานี ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กับจังหวัดปัตตานี หน่วยงานราชการ และห้างร้านบริษัทฯ ต่างๆ ภายในจังหวัดปัตตานี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

           โดยแขวงฯ ได้มีการเล่นเกม แจกจ่ายของเล่น และขนมต่างๆ พร้อมไอศกรีม เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นขวัญและกำลังใจ ที่จะได้ก้าวไปเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตของชาติต่อไป


'