แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ลงวันที่ 15/06/2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา พนักงานธุรการ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่

http://songkhla.doh.go.th/songkhla/content/page/emp_jobs/197228?fbclid=IwAR0LEFDhzKNtj5krPbw7xiLskK7W6Di3KWOVyft_twVNXnpm1ETMVqFJFpA


'