แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
การปรับปรุงรอบสัญญาณไฟจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว บริเวณแยกดอนยาง ที่ กม.87+152 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ลงวันที่ 04/04/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การปรับปรุงรอบสัญญาณไฟจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน ปาแด - มะพร้าวต้นเดียว บริเวณแยกดอนยาง ที่ กม.87+152 3 ดาวน์โหลด

'