วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนพิการ)
ลงวันที่ 14/02/2563

ด้วยแขวงทางหลวงปัตตานี สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนพิการ) ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ แขวงทางหลวงปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 17-21 ก.พ.2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศแขวงทางหลวงปัตตานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนพิการ) 112 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนพิการ) 109 ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (คนพิการ) 102 ดาวน์โหลด

'