แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
2560 - ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 05/11/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนเมษายน 2560 499 ดาวน์โหลด
เดือนพฤษภาคม 2560 502 ดาวน์โหลด
เดือนมิถุนายน 2560 443 ดาวน์โหลด
เดือนกรกฎาคม 2560 505 ดาวน์โหลด
เดือนสิงหาคม 2560 488 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2560 388 ดาวน์โหลด

'