แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
อุบัติเหตุเสียชีวิตบนทางหลวง ได้เงินชดเชยจากกรมทางหลวง 15,000 บาท จริงหรือไม่?
ลงวันที่ 21/11/2561

รายการ. Highway Q&A 
ออกอากาศ. 22 ก.ย. 2561
ช่อง. Spring News
เวลา. 08.30 - 09.00 น.


'